สรุปความจาก งานเสวนา NBTC Public Forum 1/2558 หัวข้อ “ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” หลังจากการนำเสนอสาระสำคัญของกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้อำนวยการ สพธอ. ก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากร 3 ท่าน ท่านแรกคือ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้อภิปรายร่างกฎหมายใน 2 ประเด็นคือเจาะไปที่ตัวร่างกฎหมาย กสทช. ฉบับใหม่ และพูดถึงเศรษฐกิจดิจิทัลในภาพรวม ร่างกฎหมาย กสทช. สำหรับประเด็นเรื่องร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่ (เปิดร่าง พ.ร.บ. กสทช. ฉบับใหม่ รวมบอร์ดชุดเดียว ไม่บังคับประมูลความถี่ โยกกองทุน) ดร.สมเกียรติ เสนอประเด็นว่ามีความคล้ายคลึงกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกาในอดีต ที่ปัจจุบันสหรัฐก้าวพ้นจากโมเดลเดิมแล้ว แต่ไทยกลับวิ่งเข้าหาแนวทางที่สหรัฐเคยทำแล้วมีปัญหา ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่มีข้อแก้ไขสำคัญคือ เปลี่ยน กสทช. ที่เดิมเป็นองค์กรอิสระ มาอยู่ใต้คณะกรรมการดิจิทัลฯ แห่งชาติ ยุบบอร์ดโทรคมนาคม-โทรทัศน์ เหลือบอร์ดชุดเดียว กำหนดให้มีการ “จัดสรรคลื่นเพื่อความมั่นคงและกิจการสังคม” โดยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดิจิทัลฯ [...]

หลังจากที่มีประแสข่าวมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับเจ้า Samsung Galaxy Edge ที่ว่าจะเข้ามาขายในประเทศไทย ล่าสุดตอนนี้ได้รับการยืนยันจาก Samsung Thailand แล้วว่านำเข้ามาขายอย่างแน่นอน ในงาน Thailand Mobile Expo 2015 นี้ สำหรับราคาที่เคาะจำหน่ายนั้น เปิดตัวที่ 28,900 บาท…

พ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ มีร่างออกมาโดยให้อำนาจกรรมการและเจ้าพนักงานสั่งการได้ทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงการดักฟังโดยไม่มีการตรวจสอบมากนัก ตอนนี้กลุ่มที่กังวลต่อผลกระทบล่าสุดคือกลุ่มธนาคาร โดยนายอาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ระบุกับโพสทูเดย์ว่ากลุ่มธนาคารกำลังหารือกันถึงผลกระทบจากกฎหมายนี้ เพราะกังวลว่าอาจจะกระทบการทำงาน ความปลอดภัย และความลับของลูกค้า ตามร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ นอกจากมาตรา 35(3) ที่ให้อำนาจการดักฟังแล้ว ยังมีมาตรา 34 ให้อำนาจในการสั่งเอกชนให้กระทำตามคำสั่งได้อีกด้วย ที่มา – โพสทูเดย์ Thailand, Banking, Law, Privacy

วันนี้ (29 ม.ค.) สำนักงาน กสทช. จัดเสวนา NBTC Public Forum 1/2558 หัวข้อ “ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มาร่วมเสวนา ผมไปร่วมงานช่วงเช้า และได้ขอเอกสารนำเสนอของวิทยากรมาเผยแพร่ต่อ พร้อมสรุปประเด็นของวิทยากรแต่ละท่านนะครับ (คำเตือน: ภาพประกอบเยอะหน่อย) เริ่มจากคุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่รู้จักกันในชื่อย่อ สพธอ. หรือ ETDA ในภาษาอังกฤษ การร่างกฎหมายชุดนี้ สพธอ. ถือเป็นแกนหลัก และคุณสุรางคณาในฐานะผู้อำนวยการก็เป็นหัวหน้าทีมร่างกฎหมายทั้งหมด เอกสารนำเสนอของคุณสุรางคณา แนะนำภาพรวมของกฎหมายดิจิทัลชุดนี้ โดยอธิบายว่าเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy หรือ DE ในสไลด์) มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทั้งในแง่บวกคือการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ และในแง่ลบคือภัยคุกคามไซเบอร์สารพัดอย่าง แนวคิดของร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลเกิดจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยยังไม่มี “นโยบายระดับชาติ” ด้านดิจิทัลเลย ที่ผ่านมาเป็นต่างคนต่างทำ ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นกฎหมายจึงตั้งใจเปลี่ยนกระทรวงไอซีทีเป็น “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” เพื่อรับบทบาทนี้ และตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [...]

จากประเด็นเรื่องการคิดค่าโทรเป็นวินาที ล่าสุดวันนี้ (29 ม.ค.) กสทช. เชิญโอเปอเรเตอร์ 5 รายมาหารืออีกรอบ และได้ข้อสรุปดังนี้ โปรโมชั่นใหม่ที่ออกหลังวันที่ 16 ก.พ. 2558 (หรืออย่างช้าวันที่ 1 มี.ค. 2558 ถ้าโอเปอเรเตอร์ไม่พร้อม) จะต้องคิดค่าโทรเป็นวินาทีเท่านั้น โดยค่าบริการไม่เกินที่ กสทช. กำหนดคือ 99 สตางค์ต่อนาที (เครือข่าย 2G) และ 84 สตางค์ต่อนาที (3G 2.1GHz) ผู้ประกอบการอาจคิดค่าบริการส่วนของการโทรออกครั้งแรก (set up call) ได้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วินาที หลังออกโปรโมชั่นใหม่แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และห้ามโอเปอเรเตอร์ปฏิเสธ ยกเว้นกรณีโปรโมชั่นเก่าผูกกับสินค้าหรือบริการอื่นที่ยังไม่ครบสัญญา ผู้ใช้โปรโมชั่นเดิม (ปัดเศษเป็นนาที) ถ้าอยากใช้โปรโมชั่นเดิมต่อก็สามารถทำได้ มีอิสระว่าจะเลือกโปรโมชั่นเก่า-ใหม่ตามต้องการ ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. เคาะค่าบริการมือถือใช้งานจริงคิดเป็นวินาทีเริ่ม [...]

วันนี้ทาง Samsung ประเทศไทย ประกาศวางจำหน่าย Galaxy Note Edge ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มต้นจำหน่ายที่งาน Thailand Mobile Expo 2015 เป็นครั้งแรก ในราคา 28,900 บาท สำหรับสเปคที่วางจำหน่ายในเมืองไทยนั้นจะใช้ชิปเช็ต Qualcomm Snapdragon (Note 4 เป็น Exynos) นอกเหนือจากนั้นจะเหมือนกับตอนที่เปิดตัวทุกประการ ใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป ที่มา – mxphone Samsung, Galaxy Note Edge, Thailand, Mobile

หลังจากที่มีประแสข่าวมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับเจ้า Samsung Galaxy Edge ที่ว่าจะเข้ามาขายในประเทศไทย ล่าสุดตอนนี้ได้รับการยืนยันจาก Samsung Thailand แล้วว่านำเข้ามาขายอย่างแน่นอน ในงาน Thailand Mobile Expo 2015 นี้ สำหรับราคาที่เคาะจำหน่ายนั้น เปิดตัวที่ 28,900 บาท…

เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จัดแถลงข่าววิเคราะห์ร่างชุดกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล ขึ้นที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงเสนอให้มีมาตรการเยียวยาความเสียหาย ทางด้านตัวแทนองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนที่มาแถลงข่าว ประกอบด้วย จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองประธานคณะกรรมการองค์การอิสระฯ, ชลลดา บุญเกษม กรรมการองค์การอิสระฯ, รุจน์ โกมลบุตร กรรมการองค์การอิสระฯ และ บุญยืน ศิริธรรม กรรมการองค์การอิสระฯ กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลว่า ขาดมิติในการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่มากเกินไปในการเข้าถึงข้อมูล และควรจะใส่ไว้ในกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องความผิดคอมพิวเตอร์มากกว่าที่จะนำมาใส่ไว้กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล, มีการอธิบายความผิดไว้แบบกว้างและไม่ชัดเจน, ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่มั่นใจในการมาลงทุน เพราะมีความกังวลในความปลอดภัยของข้อมูล, เป็นการดึงอำนาจไว้ที่รัฐมากกว่า นอกจากนี้ถ้าเกิดกรณีมีนักธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลของรัฐ ก็อาจเกิดการล้วงข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามได้ โดยทั้งนี้ องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ได้จัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยระบุว่ากฎหมายดิจิทัลทั้งสิบฉบับเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค ไม่แก้ปัญหาผู้บริโภคที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน และขาดมิติการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ระบุเหตุผล ดังนี้ การนำข้อมูลของผู้บริโภคไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ดังนั้น ในกระบวนการออกกฎหมายดังกล่าว ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคในฐานะผู้ที่ใช้บริการดิจิทัลต่างๆ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการดิจิทัล [...]

ผ่านไปแล้วกับงาน Tech Trend Thailand 2014 ที่ทางเว็บไซต์ Droidsans, mxphone, Blognone และรายการ Digilife ได้ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมกับร่วมกันเปิดโหวตสมาร์ทดีไวซ์ที่สุดแห่งปี BE.S.T Awards กัน และแน่นอนว่างานนี้ Samsung GALAXY Note 4…

เปิดราคาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Galaxy A7 สมาร์ทโฟนซีรีส์พรีเมียมจับต้องได้ของซัมซุงที่มีแผนจะวางขายในงาน Mobile Expo 2015 วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2015 ในราคาเริ่มต้นที่ 14,900 บาท ราคาสูงกว่า จอใหญ่กว่า สเปคของ Galaxy A7 ก็ดีกว่ารุ่นเล็กอย่าง Galaxy A5 พอสมควรเช่นกัน โดยใช้หน้าจอขนาด 5.5″ ความละเอียด 1080p (เช็คจากตัวเครื่องจริงแล้วครับ) ซีพียูเป็น Snapdragon 615 ความถี่ 1.5GHz+1GHz อย่างละสี่คอร์ รองรับ 64 บิต รองรับ LTE หน่วยความจำภายใน 16GB แรม 2GB และบางเพียง 6.3 มม. แต่แพ็คแบตเตอรี่มาให้มากถึง 2600 mAh ใครที่สนใจก็ไปลองจับกันได้ครับ ที่มา – mxphone Galaxy Alpha, [...]

 Page 1 of 187  1  2  3  4  5 » ...  Last »