วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐฯ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงความร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐ๊ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงคามร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐฯ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงความร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐฯ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงความร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐฯ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงความร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐ๊ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงคามร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

วันที่ Jack Ma พบ Donald Trump เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา Alibaba ก็ได้ถือโอกาสนี้ขอโทษขอโพยเรื่องที่ทวิตเตอร์ Alibaba โพสต์รูปแผนที่จีนและสหรัฐฯไม่สมบูรณ์ โดยในแผนที่จีนประเทศไต้หวันกับเกาะทางใต้หายไป ส่วนแผนที่สหรัฐฯ เกาะฮาวายกับอลาสก้าหายไป ล่าสุดโพสต์ใหม่แล้ว เก็บครบทุกพื้นที่ ภาพแผนที่ดังกล่าวแสดงความร่วมมือการค้าระหว่างอาลีบาบากับบริษัทในสหรัฐฯ โพสต์ในช่องทางทวิตเตอร์ ทางบริษัทแถลงขอโทษผ่าน Weibo บอกว่าทางบริษัทต้องขออภัยต่อการทำผิดพลาดในครั้งนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวและจะแก้ไขทันที หลังจากนั้นไม่นานรูปภาพก็ถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชั่นสมบูรณ์ $BABA works w/US companies and farmers to sell to 450MM+ China consumers on our platform. We set a goal to help 1MM SMEs export to China. pic.twitter.com/TaQNJf0Cm3 — Alibaba Group [...]

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เปิดตัว “Iron Man Experience” เครื่องเล่นใหม่ในธีมมาร์เวลแห่งแรกของโลก ที่อยู่ในสวนสนุกดิสนีย์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของ Stark Expo ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ล่าสุด หลังจาก Stark Expo ครั้งก่อนหน้า ที่ได้จัดขึ้นในกรุงนิวยอร์ก เมื่อปี 2010 โดยโทนี่ สตาร์ค เลือกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เป็นสถานที่จัด Stark Expo ครั้งล่าสุด เพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์อันยาวนาน และผลงานที่มีชื่อเสียงของบรัท สตาร์ค อินดัสตรี้ ที่ก่อตั้งโดย ฮาเวิร์ด สตาร์ค บิดาของเขา และเพื่อจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุกของบริษัท

สองผู้ยิ่งใหญ่ของโลกยุคสมัยนี้มาพบกันจนได้ เมื่อ Jack Ma แห่ง Alibaba เดินทางมาพบว่าที่ประธานาธิบดี Donald Trump ที่ตึก Trump Tower เมื่อวานนี้ สาระสำคัญของการพบปะคือแผนการจ้างงานในสหรัฐตามนโยบายของ Trump โดยหลังทั้งสองพบกันแล้ว ทวิตเตอร์ของ Alibaba ก็ออกมาโพสต์ว่า Alibaba ต้องการจ้างงานในสหรัฐจำนวน 1 ล้านตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า และต้องการทำตัวเป็นสะพานให้ธุรกิจขนาดเล็กและเกษตรกรของสหรัฐ สามารถส่งสินค้าไปขายคนชั้นกลางในเมืองจีนได้ง่ายขึ้น ฝั่งของ Donald Trump ให้สัมภาษณ์ชม Jack Ma ว่าเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก และเขารักอเมริกา (He loves this country) ที่มา – Business Insider $BABA wants to create US jobs by helping US small businesses and [...]

Humble Bundle เอาใจสายคนพัฒนาเกมออกชุดโปรแกรมพัฒนาเกมในราคาที่จ่ายในขั้นต่ำ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเมื่อจ่ายขั้นต่ำ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯจะได้โปรแกรม 1Password แบบ Families และ Todoist Premium 1 ปี และได้ลิขสิทธิ์โปรแกรม SpriteIlluminator แบบตลอดชีพ โดยบางโปรแกรมจะต้องผ่าน Steam หรือจะได้เป็นคีย์ หรือเป็น DRM-Free เลย ที่มา – Humble Bundle เมื่อจ่ายขั้นต่ำ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ Clickteam Fusion 2.5, PyxelEdit Beta, PyxelEdit Beta Spriter Pro Spriter Pro Game Effects Art Pack เมื่อจ่ายขั้นต่ำ 6.78 ดอลล่าร์สหรัฐฯ HTML5 Exporter (ส่วนเสริมของ Clickteam Fusion) [...]

 Page 1 of 120  1  2  3  4  5 » ...  Last »