จากมุมมองความพร้อมในการประมูลคลื่น 5G ถึงการสร้างสังคมดิจิทัล (Digital Intelligent Nation) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำไมเอไอเอส (AIS) ในฐานะเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเวลานี้ ถึงวางแผนข้ามไปในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ในการยกระดับคนไทย

จากมุมมองความพร้อมในการประมูลคลื่น 5G ถึงการสร้างสังคมดิจิทัล (Digital Intelligent Nation) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำไมเอไอเอส (AIS) ในฐานะเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเวลานี้ ถึงวางแผนข้ามไปในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ในการยกระดับคนไทย

จากมุมมองความพร้อมในการประมูลคลื่น 5G ถึงการสร้างสังคมดิจิทัล (Digital Intelligent Nation) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำไมเอไอเอส (AIS) ในฐานะเบอร์ 1 ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเวลานี้ ถึงวางแผนข้ามไปในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ในการยกระดับคนไทย

เอไอเอส (AIS) เผยงบประมาณการลงทุนปี 2562 ไว้ที่ 2 – 2.5 หมื่นล้านบาท โดยเน้นขยายโครงข่าย 4G รักษาคุณภาพ รองรับการต่อยอดสู่ 5G ในอนาคต ส่วน AIS Fibre ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกค้าเป็น 1 ล้านรายนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหา

เอไอเอสรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 เป็น 44,584 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 11% เป็น 6,839 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นสูง จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้อีก 522,200 เลขหมาย รวมเป็น 41,169,200 เลขหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) อยู่ที่ 254 บาท ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นสูง โดยอยู่ที่ 10.9 GB ต่อเลขหมายต่อเดือน จำนวนลูกค้าที่ใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือรองรับ 4G มี 59% และลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มอีก 53,800 ราย เป็น 730,500 ราย เอไอเอสยังให้ข้อมูลตัวเลขบริการอื่นอีกด้วย โดย AIS Play มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านบัญชี ขณะที่ Rabbit LINE [...]

เอไอเอสรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 เป็น 44,584 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 11% เป็น 6,839 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นสูง จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้อีก 522,200 เลขหมาย รวมเป็น 41,169,200 เลขหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) อยู่ที่ 254 บาท ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นสูง โดยอยู่ที่ 10.9 GB ต่อเลขหมายต่อเดือน จำนวนลูกค้าที่ใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือรองรับ 4G มี 59% และลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มอีก 53,800 ราย เป็น 730,500 ราย เอไอเอสยังให้ข้อมูลตัวเลขบริการอื่นอีกด้วย โดย AIS Play มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านบัญชี ขณะที่ Rabbit LINE [...]

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS พูดถึงประเด็นเรื่อง 5G ในงานประกาศวิสัยทัศน์ประจำปี AIS Vision 2019 โดยนายสมชัยเรียกร้องให้ กสทช. ลดค่าใบอนุญาตคลื่นที่ใช้ทำ 5G ลง เพื่อให้โอเปอเรเตอร์สามารถลงทุนให้บริการ 5G ได้เร็วขึ้น นายสมชัยระบุว่า ในบางประเทศคิดค่าใบอนุญาต 5G ที่ราว 100 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับราคาประมูล 4G ในประเทศไทยคราวที่ผ่านมา แถมในบางประเทศยังมีตัวช่วยผลักดันการใช้งาน 5G ด้วย เช่น เกาหลีใต้มีซัมซุง จีนมีหัวเว่ย ญี่ปุ่นก็คาดหวังจะเป็นแนวหน้าด้านรถไร้คนขับด้วยเทคโนโลยี 5G อย่างไรก็ตาม แม้ไทยยังไม่มี business case เหล่านี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเอไอเอสจะไม่ลงทุน 5G เลย โดยช่วงนี้จะเริ่มศึกษา-ทดลองเรื่อง 5G เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าสูงสุด นายสมชัยย้อนความให้ฟังถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจาก 2G มา 3G กินระยะเวลายาวนานถึง 18 ปี ที่ล่าช้าเป็นเพราะไม่สามารถตั้ง กสทช. เพื่อมาออกใบอนุญาตได้ [...]

ซีอีโอ เอไอเอส ขึ้นประกาศวิสัยทัศน์ในการพาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ชี้เทคโนโลยี 5G ลงทุนเร็วไปไม่เกิดประโยชน์ รออีก 2-3 ปี ให้เห็นภาพชัดค่อยลงทุนยังไม่สาย แต่ยืนยัน

เอไอเอสสานต่อความร่วมมือกระทรวงดีอี และกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้งาน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เชิดชูหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ อสม. ทันสมัยก้าวสู่ยุค 4.0

เอไอเอส สานต่อความร่วมมือกระทรวงดีอี และกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมการใช้งาน“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เชิดชูหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอสม. ทันสมัยก้าวสู่ยุค 4.0 สร้างงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก มอบโล่เกียรติคุณเป็นปีที่ 2 ทั้

 Page 1 of 140  1  2  3  4  5 » ...  Last »