30 มกราคม 2558 – ดีแทคเปิดบริการ 4G ที่ จ.เชียงใหม่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจทุกด้านของภาคเหนือ ช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคม ให้อินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงประชากรในจังหวัด รองรับการเติบโตของการใช้โมบายล์อินเทอร์เน็ต ให้ชาวเหนือได้ต่อยอดธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม และเสริมศักยภาพการค้าขาย รวมทั้งใช้งานโซเชียลมีเดียสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น เตรียมแผนขยายโครงข่าย 4G ไปยังเมืองสำคัญของการท่องเที่ยวและการค้าทั้งภาคเหนือตอนบนที่ จ.เชียงราย ชายแดนแม่สาย ภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิษณุโลก และชายแดนแม่สอด จ.ตาก การเปิดตัวครั้งนี้ยังได้ให้ลูกค้าดีแทคได้ทดลองใช้ 4G เต็มประสิทธิภาพฟรี โดยกด *444# โทรออก สามารถใช้งานดาต้าได้ 4GB นาน 4 เดือน

ดีแทค เปิดตัว 4G อย่างเป็นทางการแล้วในภาคเหนือ โดยเริ่มจากที่เชียงใหม่เป็นที่แรก พร้อมขยายเครือข่ายไปยังเมืองสำคัญของการท่องเที่ยว ตามแผนการลงทุนขยายเครือข่ายครบ 6,500 สถานีภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ คาดชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอีก 5-10% นายปกรณ์ มโนรมย์ภัทรสาร ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนภูมิภาค – ภาคเหนือ ดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคได้วางเครือข่าย 4G…

ส่วนพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับเกาหลีเหนือได้ใกล้ชิดมากที่สุด (ผ่านเขตแดนของเกาหลีใต้) เรียกว่า JSA (Joint Security Area) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขต DMZ และอยู่ภายใต้การควบคุมของเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ สหประชาชาติ (UN) และชาติเป็นกลางอื่นๆ ถือเป็นพื้นที่ตรงกลางที่มีไว้เพื่อการเจรจา และจุดสำคัญที่สุดก็คือบริเวณ Panmunjeom (พันมุนจอม)

“ภูชี้ฟ้า” ในจังหวัดเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย และนับเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงหน้าหนาวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน หนาวนี้ “ตะลอนเที่ยว” ก็เลือกเดินทางมารับลมหนาว ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกงดงาม

“ภูชี้ฟ้า” ในจังหวัดเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย และนับเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงหน้าหนาวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน หนาวนี้ “ตะลอนเที่ยว” ก็เลือกเดินทางมารับลมหนาว ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกงดง

“ภูชี้ฟ้า” ในจังหวัดเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่งดงามติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย และนับเป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงหน้าหนาวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน หนาวนี้ “ตะลอนเที่ยว” ก็เลือกเดินทางมารับลมหนาว ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกงดง

ส่วนพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับเกาหลีเหนือได้ใกล้ชิดมากที่สุด (ผ่านเขตแดนของเกาหลีใต้) เรียกว่า JSA (Joint Security Area) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขต DMZ และอยู่ภายใต้การควบคุมของเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ สหประชาชาติ (UN) และชาติเป็นกลางอื่นๆ ถือเป็นพื้นที่ตรงกลางที่มีไว้เพื่อการเจรจา และจุดสำคัญที่สุดก็คือบริเวณ Panmunjeom (พันมุนจอม)

กรุงเทพฯ, 26 มกราคม 2558 – “ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์” สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินระยะไกล ร่วมกับ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” นำเสนอนวัตกรรมในการจองที่นั่งและชำระค่าบัตรโดยสาร (Book&Pay) ในเส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ของสายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้ง่ายๆ เป็นครั้งแรก ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น เริ่ม 26 มกราคมนี้ พร้อมเปิดตัวโปรโมชั่นราคาประหยัด จองด่วนเฉพาะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น

ส่วนพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับเกาหลีเหนือได้ใกล้ชิดมากที่สุด (ผ่านเขตแดนของเกาหลีใต้) เรียกว่า JSA (Joint Security Area) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขต DMZ และอยู่ภายใต้การควบคุมของเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ สหประชาชาติ (UN) และชาติเป็นกลางอื่นๆ ถือเป็นพื้นที่ตรงกลางที่มีไว้เพื่อการเจรจา และจุดสำคัญที่สุดก็คือบริเวณ Panmunjeom (พันมุนจอม)

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่บันทึก “เรื่องถูกปฏิเสธเข้าประเทศ” ซึ่งกล่าวถึงข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ ที่คนไทยควรใช้เป็นแนวทางในการเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อมิให้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น ปฏิเสธการเข้าประเทศ แม้ว่าปัจจุบันทางญี่ปุ่นจะอนุญาตให้ผู้ถือพาสปอร์ตไทยเข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าก็ตาม

 Page 1 of 227  1  2  3  4  5 » ...  Last »