กูเกิลประกาศเทคโนโลยีใหม่ Google Actual Cloud Platform สร้างศูนย์ข้อมูลลอยฟ้าเป็นก้อนเมฆ ข้อได้เปรียบของการสร้างศูนย์ข้อมูลบนเมฆจริงๆ คือ การดึงพลังงานออกมาจากพายุหากมีพลังงานเหลือเฟือช่วงพายุฝนฟ้าคะนองก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ IOP ได้อีก 50%, ตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่นอกการควบคุมของประเทศใดๆ เพราะลอยไปเรื่อยๆ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้จากการเลือกเซิร์ฟเวอร์ในโซน “troposphere-1a”, และกระจายข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุด เพราะสามารถสั่งให้ข้อมูลลงมาสู่พื้นโลกกับสายฝนได้ กระบวนการมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของ Google Actual Cloud จะมอนิเตอร์สภาพอากาศไปพร้อมกันว่ามีพายุให้ดึงพลังงานได้หรือยัง หรือมีความชื้นสูงพอสำหรับทำฝนหรือไม่ ข้อมูลมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์อาจจะนำมาใช้พยากรณ์อากาศได้ในอนาคต เริ่มทดสอบได้แล้ววันนี้ ที่มา – Google Actual Cloud Google Cloud Platform,April Fools, Cloud Computing,

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  โดยผู้เข้าแข่งขันถูกท้าทายให้พัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก การแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์รวมทั้งนักวิชาการ และสร้างนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยให้คนพิการได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ทีมได้นำเสนออุปกรณ์ที่สร้างขึ้น สาธิตการทดลองใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ รวมทั้งนำเสนอผลงานบนเวที ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคืออุปกรณ์ที่นิสิต นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจะต้องได้รับการทดสอบและทดลองแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริง นำความสะดวกมาให้ผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศว่า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรักและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต” ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ (กลาง) และนายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท [...]

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  โดยผู้เข้าแข่งขันถูกท้าทายให้พัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก การแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการแพทย์ นักกายภาพบำบัด วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นยนต์รวมทั้งนักวิชาการ และสร้างนวัตกรรมที่เอื้ออำนวยให้คนพิการได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 ทีมได้นำเสนออุปกรณ์ที่สร้างขึ้น สาธิตการทดลองใช้และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ รวมทั้งนำเสนอผลงานบนเวที ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคืออุปกรณ์ที่นิสิต นักศึกษาประดิษฐ์ขึ้นจะต้องได้รับการทดสอบและทดลองแล้วว่าสามารถใช้งานได้จริง นำความสะดวกมาให้ผู้ใช้งาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศว่า “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีความรักและความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต” ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีเปิดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ (กลาง) และนายสุรัตน์ เสมาพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท [...]

HERE Kitty ปลอกคอแมวอัจฉริยะโดย Nokia

หลังจากทีม HERE ได้พัฒนาแอพแผนที่ให้คนได้ใช้งานกันบนสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ Android และ iOS แล้ว ทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์สวมใส่ประเดิมด้วยแอพสำหรับ Samsung Gear S ตอนนี้ HERE ได้พัฒนาแอพสำหรับใช้งานกับอุปกรณ์สวมใส่ได้อีกครั้งโดยสร้างฮาร์ดแวร์ขึ้นมาเอง และฮาร์ดแวร์ที่ว่านี้ก็คือ HERE Kitty ปลอกคอแมวอัจฉริยะ ด้วยปลอกคอ HERE Kitty นี้ จะทำให้ผู้ใช้สามารถรับรู้ตำแหน่งของแมวที่ออกไปซนได้ผ่านทางแผนที่ HERE Map โดยสามารถระบุตำแหน่งได้แม่นยำถึงขนาดที่ว่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เซนติเมตร ไม่เพียงแต่จะมีเซ็นเซอร์ระบุพิกัดตำแหน่งเท่านั้น ปลอกคอ HERE Kitty ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจการสัมผัสเพื่อตรวจจับการเลียของแมวด้วย ผู้ใช้สามารถฝึกให้แมวทำการเลียแป้นเซ็นเซอร์เพื่อทำการสื่อสารกับแอพในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ได้ เป็นต้นว่า การเลีย HERE Kitty หนึ่งครั้งอาจหมายความว่าแมวหิวและต้องการอาหาร การเลีย 3 ครั้งอาจหมายถึงการบอกว่า “ไม่ต้องรอ วันนี้กลับดึก” เป็นต้น ทีม HERE กำลังทำงานเก็บข้อมูลโดยให้แมวจำนวนหนึ่งทดสอบใช้งาน HERE Kitty และจะนำข้อมูลนี้ไปร่วมศึกษากับสถาบันวิจัย Feline Occidental and Oriental [...]

มีคนพบว่าไมโครซอฟท์ได้สิทธิ์ให้บริการการโอนเงิน (money transmitter license) จาก Department of Finance มลรัฐไอดาโฮ สหรัฐฯ ในนาม Microsoft Payments, Inc. แล้ว ซึ่งเป็นรัฐแรกที่บริษัทได้สิทธิ์จากการยื่นขอในทุกรัฐทั่วสหรัฐฯ คงต้องตามกันต่อว่าไมโครซอฟท์จะเปิดตัวบริการทางการเงินมาแข่งกับ Apple Pay หรือกูเกิลที่มี Google Wallet อยู่แล้วและเพิ่งเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาบางส่วนของ Softcard เมื่อไรครับ ที่มา: Faisal Khan ผ่าน Piptell ผ่าน WMPoweruser Microsoft, Payment, USA

Sony ยกระดับเครื่องเล่นเกมของตนเองขึ้นไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว PlayStation Flow ชุดอุปกรณ์เสริมใหม่ล่าสุดสำหรับ PlayStation 4 ที่จะสามารถมอบประสบการณ์ “ดำดิ่ง” ลงสู่เกมได้อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน PlayStation Flow คือชุดอุปกรณ์ควบคุมเกมที่เชื่อมต่อกับเครื่อง PlayStation 4 ผ่านทางบลูทูธ ซึ่งประกอบไปด้วยแว่นตาว่ายน้ำพร้อมหูฟังกันน้ำในตัว และแถบผ้าสำหรับใช้พันแขนและขา ตัวแว่นมีหน้าจอ LCD สำหรับแสดงภาพในเกมต่อสายตาของผู้เล่นพร้อมให้เสียงในระบบ 3 มิติแก่ผู้เล่นในเวลาเดียวกัน ส่วนแถบผ้าทั้ง 4 ชิ้นจะใช้เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เล่นขณะอยู่ในน้ำ ซึ่งชุดอุปกรณ์นี้เป็นผลงานการพัฒนาโดยทีม P-WET (PlayStation Wearable Entertainment Technology) ของ Sony ด้วยการทำงานของอุปกรณ์ที่ว่ามาทำให้ผู้เล่นสามารถกดหยุดเกม PlayStation ในฉากดำน้ำหรือว่ายน้ำ และเปลี่ยนการควบคุมด้วยจอย DualShock มาเป็นการควบคุมด้วยชุด PlayStation Flow โดยการลงแหวกว่ายสายน้ำของจริง เรียกได้ว่าอุปกรณ์สวมใส่นี้คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีจอภาพเสมือนและระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวสำหรับคอเกม และเพื่อให้ผู้เล่นสามารถกลับมาเล่นเกมที่หน้าจอทีวีต่อได้อย่างรวดเร็ว Sony ยังมีเครื่องเป่าลมร้อนเพื่อช่วยให้ตัวแห้งหลังการว่ายน้ำแถมพร้อมมาในชุดอุปกรณ์เสริมนี้ด้วย Sony ยังคงอุบเงียบเรื่องราคาและกำหนดวางจำหน่ายสินค้าชุด PlayStation Flow แต่มีหน้าเว็บแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มได้ ที่มา – PlayStation.Blog [...]

AIS ต่อยอดบริการ Wi-Fi ของตัวเอง ด้วยการออก AIS Super WiFi มาตรฐาน 802.11ac ที่ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 650 Mbps แบบดูอัลแบนด์ (2.4GHz/5GHz) ช่วยให้ผู้ที่มีอุปกรณ์รองรับ 802.11ac สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้เร็วกว่าเดิม ตอนนี้ AIS Super WiFi ยังเปิดให้บริการเฉพาะห้างสรรพสินค้าบางแห่งในกรุงเทพ เช่น เซ็นทรัลลาดพร้าว มาบุญครอง เอ็มควอเทียร์ สยามพารากอน และร้าน AIS Shop บางสาขา (ตรวจสอบรายชื่อพื้นที่บริการ) ตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว 2,000 จุด และปลายปีจะขยายให้เป็น 18,000 จุด ลูกค้าจะต้องสมัครเป็นสมาชิก Super WiFi ด้วยจึงจะได้ใช้ความเร็วสูงสุด 650 Mbps ส่วนลูกค้า AIS ที่มีแพ็กเกจ AIS WiFi อยู่แล้ว และจ่ายค่าแพ็กเกจเกิน 500 บาท จะได้สิทธิอัพเกรดฟรี) [...]

Longdo.COM (ลองดูดอทคอม) เว็บพจนานุกรม และแผนที่ยอดนิยมของคนไทย เปิดตัวบริการใหม่ “Longdo คู่แท้” เว็บที่จะช่วยคนไทย ได้ค้นพบคู่แท้ของคุณง่ายๆ เพียงแค่คลิกเดียว หัวหน้าทีมพัฒนาบริการ กล่าวว่า สังเกตจากปริมาณข้อมูลการสืบค้นคำศัพท์และสถานที่ในบริการ Dict และ Map ของลองดู พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างน่าประหลาดระหว่างการสืบค้นของคู่รักแต่ละคู่ จึงได้จัดทีมวิจัยและพัฒนา หาความสัมพันธ์ดังกล่าว โดยใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อจัดการกับข้อมูลที่มหาศาล และได้คิดค้นอัลกอริทึมการทำนายตำแหน่งของคู่รักได้ด้วย ซึ่งทีมงานต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยำ และเตรียมจะจดสิทธิบัตรเร็วๆ นี้ แต่ได้ตัดสินใจปล่อยออกมาเป็นบริการขั้นทดลองก่อน ตัวเว็บนี้ นอกจากจะสามารถทำนายตำแหน่งของคู่รักในอนาคตของท่านได้แล้ว ยังมาพร้อมฟีเจอร์การแสดงเส้นทางที่สั้นที่สุด ที่จะพาผู้ใช้งาน ไปพบกับคู่แท้ของเขาด้วยครับ ทดสอบการใช้งานกันได้ที่ http://soulmate.longdo.com ที่มา: Facebook Longdo Longdo

เมื่อวานที่ผ่านมาทาง LG ได้ออกมาเปิดเผยกำหนดการแถลงข่าวเปิดตัวเครื่องโทรศัพท์เรือธง G4 อย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยจะจัดงานขึ้นในช่วงก่อนสิ้นเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคล้อยหลังเพียงข้ามวันก็มีภาพหลุดชุดใหม่ล่าสุดของว่าที่เรือธงลำใหม่จากเกาหลีใต้ในเคสหลากหลายสีสันหลุดออกมาสู่โลกอินเตอร์เนต โดยมาจากทาง Verus ผู้ผลิตอุปกรณ์เสริม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยจัดเต็มเคส Galaxy S6 ก่อนเปิดตัวมาแล้วรอบหนึ่งนั่นเอง สำหรับตัวเครื่อง LG G4 ในภาพดังกล่าวนั้นก็ยืนยันตามข่าวลือที่ว่าจะเปิดตัวพร้อมกับเทคโนโลยี Curved Touch…

การ์มินเอาใจคนรักสุขภาพเปิดตัวแกตเจ็ตสุดเซอร์ไพร 3 ตัวใหม่ล่าสุดสำหรับครึ่งปีแรกอย่าง “วีโว่ฟิต 2 วีโวแอคทีผ และ ฟินิกซ์ 3″ พร้อมมั่นใจผลตอบรับแรงดันยอกขายทะลุ 100%   วันที่ 31 มีนาคม 2558 การ์มินได้ทำการเปิดตัวแกตเจ็ตเอาใจคนรักสุขภาพอย่าง “วีโว่ฟิต 2 วีโวแอคทีผ และ ฟินิกซ์ 3″ โดย นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ(ประเทศไทย)จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้กล่าวว่า ทุกวันนี้คนไทยเริ่มหันมาสนใจสุขภาพของตัวเองและเล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งดูได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมในการวิ่งมาราธอน ขี่จักรยาน หรือไตรกีฬาที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี ทั้งยังมีความหลากหลายในกิจกรรมรูปแบบต่างๆมากขึ้นและเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเองจึงมองหาผู้ช่วยฝนการฝึกฝนอย่าง แกตเจ็ตและแวเรเบิล ดีไวซ์ ต่างๆเข้ามาช่วย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มฟิตเนสแบนด์ ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ฟนิก3 นาฬิกาสำหรับออกกำลังกายกลางแจ้งรุ่นล่าสุดที่เน้นความทันสมัย สวยงาม สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติการฝึกฝนด้านฟิตเนสที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมนำทางที่แมนยำและตอบโจทยืนักกีฬาที่ต้องการฝึกฝนเป็นอย่างดี สำหรับการ์มินในปีนี้จะเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ โดยผลิตภัณฑ์มีความครบครันทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงเรื่องดีไซน์ที่ออกแบบให้ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีการขยายช่องทางในการขายเพิ่มจำนวนดีลเลอร์จากเดิมถึง 2 เท่า โดยทางการ์มินตั้งเป้าไว้ว่าในสิ้นปีนี้จะมียอดขายในกลุ่มไลฟ์สไตล์ ฟิตเนสและเอาท์ดอร์เติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า [...]

 Page 1 of 635  1  2  3  4  5 » ...  Last »