แข่งกันถูกจริงๆ นะครับ มือถือสมัยนี้ และถูกอย่างเดียวไม่พอ เทคโนโลยีใหม่ต้องมา อย่างเช่นการรองรับ 4G LTE หรือเทรนด์ selfie ต้องมา กล้องหน้า 5 ล้าน แบบมุมกว้าง ซึ่ง Huawei Honor 4X นั้น…

รายงานประกอบการไตรมาสแรกที่ปราศจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือของ Nokia นั้นถือเป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อย เมื่อธุรกิจใหม่ของพวกเขาที่หันไปทำเรื่องการจัดการออกแบบวางโครงข่ายโทรศัพท์ โดยแต่เดิมนั้นอาจจะเคยได้ยินชื่อของ Nokia-Siemens Networks ซึ่งทาง Nokia ได้จัดการเข้าซื้อหุ้นในส่วนของบริษัทเทคโนโลยีจากเยอรมันนีและเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Nokia Networks สามารถทำกำไรได้เลยทันทีที่ระดับ 946 ล้านเหรียญสหรัฐ จากรายได้ทั้งหมด 4.18 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงไตรมาสล่าสุด รายได้หลักๆ…

มาถึงวันนี้ หากธุรกิจธนาคาร-สถาบันการเงินยังไม่มีแผนรับมือกับเทคโนโลยี Mobile Wallet ก็อาจจะอยู่ได้ยากในโลกยุคต่อไป เนื่องจากมีการสำรวจพบว่า ความพึงพอใจของคนรุ่นปัจจุบัน รวมถึงคนในเจเนอเรชันหน้าที่จะเข้าไปใช้บริการในธนาคารเหมือนคนรุ่นพ่อแม่จะลดลงเรื่อยๆ และเปลี่ยนเป็นการใช้บริการผ่านสมาร์ทโฟน หรือ Wearable Tech ชนิดต่างๆ แทน

FireChat แชตในโลกไร้เน็ต

  โลกนี้มีแอพฯ แชตมากมายถือกำเนิดขึ้นมาท้าประลอง เรียกร้องความสนใจด้วยสารพัดฟีเจอร์ ฟังก์ชันความสามารถรอบตัว แต่ไม่มีแอพฯ แชตใดเลยที่จะมาแนวเดียวกับแอพฯ นี้ จน “ผู้ก่อการ” ชุมนุมในฮ่องกงถึงกับแนะนำทุกคนให้โหลดไว้ติดมือถือ FireChat คือแอพฯ ที่ผลิตโดยบริษัท Open Garden เรื่องความสามารถในการคุยกันถือว่าเบสิกมากๆ เหมือนเปิดห้องแชตขึ้นมาให้หลายคนสนทนา ส่งรูปได้ สติกเกอร์ก็ไม่มี แต่ส่วนที่แปลกและเหนือกว่า คือความสามารถในการคุยกันระหว่างมือถือที่มีแอพฯ นี้ โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต พูดง่ายๆ ว่า เมื่อเน็ตหลุด เมื่อ LINE เดี้ยง WhatsApp ดับใช้ไม่ได้ แต่ FireChat ยังใช้แชตได้ต่อไป หลักการทำงานของแอพฯ นี้ คือการใช้มือถือแต่ละเครื่องที่ติดตั้งแอพฯ ไว้ เป็นเหมือนเสาเชื่อมให้เกิดเป็นโครงข่ายสัญญาณขนาดเล็กๆ ในบริเวณนั้น เรียกว่า Mesh Network และเปิดเส้นทางให้แอพฯ ส่งข้อความหากันได้ เช่น  A จะส่งข้อความไปหา B ข้อความนั้นจะส่งจาก A ผ่าน Bluetooth และ [...]

ซีเกทร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อป้องกันการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  ศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางซ้าย) มอบเงิน 2.475 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน“การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ ตัวแทนจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลางขวา) โดยมีแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ซ้ายสุด) และศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (ขวาสุด) ร่วมในพิธี เตรียมพร้อมเยาวชนนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยได้ออกแบบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเปิดโอกาสให้นิสิต [...]

FireChat แชตในโลกไร้เน็ต

  โลกนี้มีแอพฯ แชตมากมายถือกำเนิดขึ้นมาท้าประลอง เรียกร้องความสนใจด้วยสารพัดฟีเจอร์ ฟังก์ชันความสามารถรอบตัว แต่ไม่มีแอพฯ แชตใดเลยที่จะมาแนวเดียวกับแอพฯ นี้ จน “ผู้ก่อการ” ชุมนุมในฮ่องกงถึงกับแนะนำทุกคนให้โหลดไว้ติดมือถือ FireChat คือแอพฯ ที่ผลิตโดยบริษัท Open Garden เรื่องความสามารถในการคุยกันถือว่าเบสิกมากๆ เหมือนเปิดห้องแชตขึ้นมาให้หลายคนสนทนา ส่งรูปได้ สติกเกอร์ก็ไม่มี แต่ส่วนที่แปลกและเหนือกว่า คือความสามารถในการคุยกันระหว่างมือถือที่มีแอพฯ นี้ โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงข่ายอินเทอร์เน็ต พูดง่ายๆ ว่า เมื่อเน็ตหลุด เมื่อ LINE เดี้ยง WhatsApp ดับใช้ไม่ได้ แต่ FireChat ยังใช้แชตได้ต่อไป หลักการทำงานของแอพฯ นี้ คือการใช้มือถือแต่ละเครื่องที่ติดตั้งแอพฯ ไว้ เป็นเหมือนเสาเชื่อมให้เกิดเป็นโครงข่ายสัญญาณขนาดเล็กๆ ในบริเวณนั้น เรียกว่า Mesh Network และเปิดเส้นทางให้แอพฯ ส่งข้อความหากันได้ เช่น  A จะส่งข้อความไปหา B ข้อความนั้นจะส่งจาก A ผ่าน Bluetooth และ [...]

ซีเกทร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดตัวการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อป้องกันการล้มของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  ศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานเทพารักษ์ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางซ้าย) มอบเงิน 2.475 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน“การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถวิดา มณีวรรณ์ ตัวแทนจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กลางขวา) โดยมีแพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (ซ้ายสุด) และศาสตราจารย์ ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ที่ปรึกษาอาวุโส สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (ขวาสุด) ร่วมในพิธี เตรียมพร้อมเยาวชนนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาไทยได้ออกแบบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ การแข่งขันระดับประเทศนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเปิดโอกาสให้นิสิต [...]

Google ประกาศข่าวการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษอย่าง Oxford University เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยค้นคว้าด้านปัญญาประดิษฐ์ การร่วมมือครั้งนี้จะเน้นการปรับปรุงระบบปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะในด้านการรู้จำรูปภาพและการประมวลผลทำงานตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติ ซึ่งทั้ง Google และ Oxford ต่างก็เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้จะทำให้งานวิจัยของทั้งสองฝ่ายรุดหน้าไปเร็วยิ่งขึ้นกว่าการแยกกันทำ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งในทีมวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่เข้ามามีส่วนร่วมในความร่วมมือดังกล่าวนั้นมีทีมอดีตพนักงานของ DeepMind รวมอยู่ด้วย ซึ่ง DeepMind นี้ก็คือบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่งถูก Google ซื้อกิจการเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานี่เอง นอกเหนือไปจากความร่วมมือด้านงานวิจัยแล้ว Google ยังจะให้ความช่วยเหลือแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ Oxford ในเรื่องการรับเข้าฝึกงาน, การร่วมบรรยาย ตลอดจนการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติด้วย ที่มา – Ubergizmo Google, Oxford University, Research, Artificial Intelligence

โนเกียรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2014 มียอดขายรวม 3,324 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 13% จากไตรมาสเดียวในปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 353 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นถึง 71% ธุรกิจหลักตอนนี้ของโนเกียคืออุปกรณ์เครือข่าย NSN ซึ่งรายได้เติบโตถึง 13% จากการขยายเครือข่าย LTE ให้กับลูกค้าในอเมริกาเหนือและจีน ขณะที่ธุรกิจแผนที่ HERE ก็เติบโต 12% และส่วนสิทธิบัตรเทคโนโลยีเติบโต 9% ที่มา: โนเกีย Financial Report, Nokia

ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเตรียมที่จะแต่งตั้ง Michelle Lee อดีตนักกฎหมายด้านคดีความสิทธิบัตรของ Google มาเป็นผู้อำนวยการคนใหม่ของ USPTO (สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา) Lee ออกจาก Google มาทำงานให้ USPTO ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานประจำ Silicon Valley ตั้งแต่ปี 2012 และในขณะนี้เธอก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์แทนผู้อำนวยการของ USPTO มาตั้งแต่เดือนมกราคม หลังจากผู้อำนวยการคนก่อน David Kappos อดีตฝ่ายกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ IBM ได้ออกจากตำแหน่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว แต่ข่าวล่าสุดนี้หมายความว่า Lee กำลังจะได้รับการแต่งตั้งให้รับตำแหน่งถาวร ซึ่งนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของระบบทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา เพราะเธอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาโดยตลอดในการปฏิรูปสารบบของการจดและให้สิทธิบัตร ตรงข้ามกับคู่แข่งแย่งตำแหน่งอย่าง Philip Johnson นักกฎหมายของ Johnson & Johnson ซึ่งคัดค้านการปฏิรูประบบสิทธิบัตรชนิดหัวชนฝา การที่ Lee จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ จึงถือว่าเป็นข่าวดีของวงการอุตสาหกรรมไอทีที่หลายบริษัทต่างต้องการให้มีการสังคายนาระบบสิทธิบัตรเสียใหม่ เพราะกำลังจะได้คนซึ่งผ่านประสบการณ์งานในวงการมาอย่างจัดเจนเป็นผู้อำนวยการ USPTO โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองย้อนกลับไปตอนที่เธอยังทำงานให้กับ Google แล้วจะพบว่าเธอเป็นนักกฎหมายของภาคธุรกิจรายแรกๆ ที่ออกมากล่าวถึงปัญหาสิทธิบัตรที่ถูกถือครองโดยผู้ที่ไม่ได้นำไปใช้งานจริง (หรือก็คือกลุ่มผู้ที่ไล่ซื้อหรือจดสิทธิบัตรไว้เพื่อเรียกเอาเงินจากบริษัทอื่นๆ โดยไม่ได้คิดพัฒนาสินค้าหรือเทคโนโลยีเองอย่างจริงจัง ที่เรียกกันว่า patent troll [...]

 Page 1 of 545  1  2  3  4  5 » ...  Last »