สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดยได้มีการผนวกคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมการใช้งานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางออนไลน์ พบคนไทยเล่น Social Network เป็นอันดับแรก เน้นการเช็คอิน โพสต์รูปถ่าย และการตั้งค่าโชว์สถานะ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต สพธอ.ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16,596 คน ซึ่งหลังจากทำการประมวลผลพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” [...]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดยได้มีการผนวกคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมการใช้งานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางออนไลน์ พบคนไทยเล่น Social Network เป็นอันดับแรก เน้นการเช็คอิน โพสต์รูปถ่าย และการตั้งค่าโชว์สถานะ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต สพธอ.ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16,596 คน ซึ่งหลังจากทำการประมวลผลพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” [...]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เผยแพร่ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยประจำปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดนโยบายด้านไอซีทีของประเทศไทย การสำรวจมีขึ้นในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 16,596 คน แบ่งเป็นชาย 43.1%, หญิง 55.6%, เพศที่สาม 1.3% และผู้ตอบแบบสำรวจ 91% ระบุว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตมานานมากกว่า 5 ปี ข้อมูลที่น่าสนใจบางส่วนมีดังนี้ ระยะการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก 32.3 ชั่วโมงในปี 56 เป็น 50.4% ชั่วโมงในปี 57 (โต 56%) อุปกรณ์ยอดนิยมที่ใช้อินเทอร์เน็ตคือ สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี ตามลำดับ โดยสมาร์ทโฟนมีอัตราการใช้งานสูงในทุกช่วงเวลาของวัน กิจกรรมยอดฮิตบนอุปกรณ์พกพาคือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค, ส่วนกิจกรรมยอดฮิตสำหรับคอมพิวเตอร์คืออีเมล โซเชียลยอดนิยมคือ Facebook 93.7%, LINE 86.9%, Google+ 34.5%, Instagram [...]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เผยแพร่ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยประจำปี 2557 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดนโยบายด้านไอซีทีของประเทศไทย การสำรวจมีขึ้นในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 16,596 คน แบ่งเป็นชาย 43.1%, หญิง 55.6%, เพศที่สาม 1.3% และผู้ตอบแบบสำรวจ 91% ระบุว่าใช้งานอินเทอร์เน็ตมานานมากกว่า 5 ปี ข้อมูลที่น่าสนใจบางส่วนมีดังนี้ ระยะการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นจาก 32.3 ชั่วโมงในปี 56 เป็น 50.4% ชั่วโมงในปี 57 (โต 56%) อุปกรณ์ยอดนิยมที่ใช้อินเทอร์เน็ตคือ สมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเล็ต, สมาร์ททีวี ตามลำดับ โดยสมาร์ทโฟนมีอัตราการใช้งานสูงในทุกช่วงเวลาของวัน กิจกรรมยอดฮิตบนอุปกรณ์พกพาคือ โซเชียลเน็ตเวิร์ค, ส่วนกิจกรรมยอดฮิตสำหรับคอมพิวเตอร์คืออีเมล โซเชียลยอดนิยมคือ Facebook 93.7%, LINE 86.9%, Google+ 34.5%, Instagram [...]

ใครที่ใช้อีเมลเดิมมาเป็นเวลานานคงประสบกับการไปสมัครบอกรับอีเมลแจ้งข่าวสารหลากหลายแห่งจนเต็มอีเมลไปหมด แต่พอจะเคลียร์อีเมลประเภทนี้ หลายครั้งก็พบว่าทำได้ยากเหลือเกิน แต่สำหรับผู้ใช้ Gmail ต่อไปเรื่องนี้จะง่ายขึ้นเป็นกองแล้วครับ วิธีการแสนง่ายนั้นก็คือ Gmail ได้เพิ่มปุ่มสำหรับเลิกบอกรับอีเมลดังกล่าวเข้าไปในเมลที่ส่งมา บริเวณชื่ออีเมล สามารถกดเพื่อเลิกบอกรับได้ทันทีโดยไม่ต้องไปผจญกับวิธีการมาตรฐานของแต่ละเว็บไซต์ที่ยากเหลือเกินในปัจจุบัน ส่วนวิธีการที่ Gmail บอกอีเมลไหนสมควรแก่การเลิกบอกรับนั้น น่าจะคัดเลือกจากเว็บไซต์เป็นที่นิยมมากกว่าก่อน เพราะเท่าที่ดูของเมืองนอกขึ้นปุ่มนี้มาหมดแล้ว แต่ของในไทยยังไม่ขึ้นมาให้ครับ (น่าจะเพราะยังไม่รู้จัก ?) ที่มา – +Gmail Gmail, Spam, E-mail

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดยได้มีการผนวกคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมการใช้งานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางออนไลน์ พบคนไทยเล่น Social Network เป็นอันดับแรก เน้นการเช็คอิน โพสต์รูปถ่าย และการตั้งค่าโชว์สถานะ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต สพธอ.ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16,596 คน ซึ่งหลังจากทำการประมวลผลพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” [...]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดยได้มีการผนวกคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมการใช้งานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางออนไลน์ พบคนไทยเล่น Social Network เป็นอันดับแรก เน้นการเช็คอิน โพสต์รูปถ่าย และการตั้งค่าโชว์สถานะ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต สพธอ.ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16,596 คน ซึ่งหลังจากทำการประมวลผลพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” [...]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดยได้มีการผนวกคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมการใช้งานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางออนไลน์ พบคนไทยเล่น Social Network เป็นอันดับแรก เน้นการเช็คอิน โพสต์รูปถ่าย และการตั้งค่าโชว์สถานะ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต สพธอ.ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16,596 คน ซึ่งหลังจากทำการประมวลผลพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” [...]

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 (Thailand Internet User Profile 2014) โดยได้มีการผนวกคำถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นพฤติกรรมการใช้งานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางออนไลน์ พบคนไทยเล่น Social Network เป็นอันดับแรก เน้นการเช็คอิน โพสต์รูปถ่าย และการตั้งค่าโชว์สถานะ การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจทางอินเทอร์เน็ต สพธอ.ได้เริ่มวางแบบสำรวจบนเว็บไซต์ต่างๆ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสนใจเข้ามาตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 16,596 คน ซึ่งหลังจากทำการประมวลผลพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้ คนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังพบว่า “กลุ่มเพศที่สาม” [...]

ธุรกิจขายดีลเคยเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่หลายคนพยายามเข้ามาในตลาด แต่ตอนนี้กลับเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยทำเงินนัก ผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง Groupon ที่หลายคนพยายามเข้าซื้อบริษัทตอนนี้แถลงผลประกอบการไตรมาสล่าสุด จำนวนเงินที่ผ่านมือสูงถึง 1,819.046 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 28.7% โดยส่วนมากเพิ่มขึ้นในตลาดใหม่นอกสหรัฐฯ และยุโรป ในจำนวนเงินทั้งหมดเป็นรายได้ของบริษัท 751.576 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 23.5% แม้รายได้จะเพิ่มแต่ต้นทุนการดำเนินงานกลับกินไปทั้งหมด ผลกำไรรวมกลับขาดทุน 22.875 ล้านดอลลาร์ ข้อจำกัดหนึ่งคือผู้ให้บริการอีเมลมักจำกัดการทำตลาดด้วยอีเมลขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ Groupon ไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเหมือนเดิมอีกต่อไป หุ้น Groupon เคยอยู่ที่ 26 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงปี 2011 แต่ช่วงหลังธุรกิจกลับมีต้นทุนสูงและทำกำไรได้ไม่ดีนักจนปัจจุบันหุ้นมีราคาประมาณ 7 ดอลลาร์เท่านั้น ที่มา – ArsTechnica, SEC Groupon, Financial Report

 Page 4 of 150  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »