ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

ภายหลังจากที่มีการรายงานข่าวจากรายการช่อง YouTube รายหนึ่งที่อ้างว่าโทรศัพท์ปริศนาที่ถูกนำออกมาโชว์ตัวในบูธของ Qualcomm บนฟลอร์เวทีจัดแสดงงาน Consumer Electronics Show ประจำปี 2017 ที่พึ่งผ่านพ้นไปเมื่อสัปดาห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกำลังทดสอบลดการสั่นไหวระหว่างการบันทึกวีดีโอว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นท๊อปของ Nokia ที่ยังไม่เปิดตัว โดยฟุ้งข้อมูลสเปคอะไรต่างๆ ออกมาเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจ จนข้อมูลเหล่านี้ถูกสื่อน้อยใหญ่จับรัวกระสุนออนไลน์ใส่กันชนิดหมดแม็ก เป็นที่เดือดร้อนก่อนที่ไฟจะลามทุ่งไปมากกว่านี้ทำให้ Catherine Baker…

กูเกิลอธิบายกระบวนการทำงานของ AMP Cache ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิล ว่าหลังจากเว็บไซต์ทำเพจเวอร์ชัน AMP และเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลมาดูดข้อมูลไปแล้ว ฝั่งกูเกิลเองส่งเพจเหล่านี้ไปยังผู้ใช้อย่างไร ถึงทำความเร็วได้มาก หลักการทำงานที่สำคัญของ Google AMP Cache คือบีบขนาดของไฟล์ภาพให้เล็กลง โดยใช้เทคนิคหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ แปลงไฟล์ภาพ JPEG เป็น WebP ถ้าเบราว์เซอร์รองรับ ลดขนาดลงได้ 25% โดยไม่เสียคุณภาพ ลดขนาดไฟล์ JPEG ในระดับที่สายตามนุษย์แยกไม่ได้ โดยลดคุณภาพการบีบอัดเหลือ 85, แซมเปิลสีเหลือ 4:2:0 สามารถลดขนาดไฟล์ลงได้ 40% ขึ้นไป เพิ่มคุณสมบัติ srcset ในแท็ก amp-img เพื่อให้เบราว์เซอร์ปลายทางเลือกขนาดภาพได้เหมาะกับหน้าจอ ในบางกรณี (เช่น เปิดโหมด Data Saver ของ Chrome) กูเกิลจะลดขนาดไฟล์ JPEG ลงหนักมาก เหลือคุณภาพการบีบอัดเพียง 50 เท่านั้น ตัวอย่างที่กูเกิลนำมาโชว์คือภาพต้นฉบับ (ซ้าย) มีขนาด [...]

เว็บไซต์ Bloomberg รายงานข่าววงในว่า Andy Rubin บิดาแห่ง Android ที่ลาออกจากกูเกิลในปี 2014 กำลังจะกลับคืนสู่โลกมือถือ ภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ Essential รายงานของ Bloomberg บอกว่า Andry Rubin จดทะเบียนบริษัท Essential Products Inc. ในเดือนพฤศจิกายน 2015 และช่วงปลายปี 2016 ที่ผ่านมา บริษัทก็จดเครื่องหมายการค้าคำว่า “Essential” โดยระบุว่าเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม และ “ระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์” ด้วย (ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Essential จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือไม่) Bloomberg อ้างข้อมูลวงในว่า Essential จะทำสินค้าฮาร์ดแวร์หลากหลาย ทั้งโทรศัพท์และอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ในส่วนของสมาร์ทโฟนจะเป็นแบบจอไร้ขอบ (edge-to-edge) เจาะตลาดไฮเอนด์ ใช้วัสดุพรีเมียม สามารถเพิ่มฟีเจอร์ฝั่งฮาร์ดแวร์เข้าไปได้ในอนาคต (ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นโมดูลแบบ Moto หรือ LG หรือไม่) และตัว [...]

เว็บไซต์ Bloomberg รายงานข่าววงในว่า Andy Rubin บิดาแห่ง Android ที่ลาออกจากกูเกิลในปี 2014 กำลังจะกลับคืนสู่โลกมือถือ ภายใต้บริษัทใหม่ชื่อ Essential รายงานของ Bloomberg บอกว่า Andry Rubin จดทะเบียนบริษัท Essential Products Inc. ในเดือนพฤศจิกายน 2015 และช่วงปลายปี 2016 ที่ผ่านมา บริษัทก็จดเครื่องหมายการค้าคำว่า “Essential” โดยระบุว่าเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม และ “ระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์” ด้วย (ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Essential จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือไม่) Bloomberg อ้างข้อมูลวงในว่า Essential จะทำสินค้าฮาร์ดแวร์หลากหลาย ทั้งโทรศัพท์และอุปกรณ์สมาร์ทโฮม ในส่วนของสมาร์ทโฟนจะเป็นแบบจอไร้ขอบ (edge-to-edge) เจาะตลาดไฮเอนด์ ใช้วัสดุพรีเมียม สามารถเพิ่มฟีเจอร์ฝั่งฮาร์ดแวร์เข้าไปได้ในอนาคต (ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นโมดูลแบบ Moto หรือ LG หรือไม่) และตัว [...]

 Page 4 of 1,955  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »