Facebook พร้อมเปิดรับการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัล Facebook Awardsประจำปี 2015 แล้ว โดยในปีนี้ Facebookได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการแข่งขันเพื่อเติมสีสันให้นักโฆษณาที่สนใจเข้าร่วมประกวด รางวัล Facebook Awards(หรือชื่อเดิมFacebook Studio Awards) นั้นมอบให้แก่ผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุดบนFacebook โดยในปี 2015 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ผลงานจากInstagram จะมีสิทธิ์เข้าชิงด้วย โดยผลงานที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะนั้น นอกจากจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ แบรนด์และเอเจนซี่ต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะมีโอกาสได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมบนFacebook และInstagram จากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งรวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative CouncilของFacebook อีกด้วย Facebook จะเปิดรับการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัลจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงฤดูร้อน สำหรับรายละเอียดการแข่งขันในปีนี้ มีดังต่อไปนี้ รายละเอียดใหม่ในปีนี้ ศาสตร์แห่งการตลาดยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง Facebook Awardsจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยเช่นกัน สำหรับในปีนี้ เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันดังนี้ รางวัลสาขาใหม่: เพื่อให้ครอบคลุมผลงานสร้างสรรค์ด้านการตลาดในประเภทต่างๆ ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น รางวัล Facebook Awardsในปีนี้ จึงเปิดสาขาใหม่ขึ้นอีก 4 สาขา โดยสาขารางวัลทั้งหมดในปีนี้ [...]

Facebook พร้อมเปิดรับการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัล Facebook Awardsประจำปี 2015 แล้ว โดยในปีนี้ Facebookได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการแข่งขันเพื่อเติมสีสันให้นักโฆษณาที่สนใจเข้าร่วมประกวด รางวัล Facebook Awards(หรือชื่อเดิมFacebook Studio Awards) นั้นมอบให้แก่ผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นที่สุดบนFacebook โดยในปี 2015 นี้ จะเป็นครั้งแรกที่ผลงานจากInstagram จะมีสิทธิ์เข้าชิงด้วย โดยผลงานที่ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะนั้น นอกจากจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ยังจะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้ แบรนด์และเอเจนซี่ต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะมีโอกาสได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมบนFacebook และInstagram จากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรมโฆษณา ซึ่งรวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative CouncilของFacebook อีกด้วย Facebook จะเปิดรับการเสนอผลงานเข้าชิงรางวัลจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงฤดูร้อน สำหรับรายละเอียดการแข่งขันในปีนี้ มีดังต่อไปนี้ รายละเอียดใหม่ในปีนี้ ศาสตร์แห่งการตลาดยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง Facebook Awardsจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบด้วยเช่นกัน สำหรับในปีนี้ เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันดังนี้ รางวัลสาขาใหม่: เพื่อให้ครอบคลุมผลงานสร้างสรรค์ด้านการตลาดในประเภทต่างๆ ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น รางวัล Facebook Awardsในปีนี้ จึงเปิดสาขาใหม่ขึ้นอีก 4 สาขา โดยสาขารางวัลทั้งหมดในปีนี้ [...]

Google ประกาศขยายขอบเขตการให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งบั๊กตามโครงการ VRP (Vulnerability Reward Program) โดยได้เพิ่มการให้เงินตอบแทนแก่ผู้ที่แจ้งบั๊กในแอพของ Google ไม่ว่าจะเป็นแอพสำหรับ Android หรือ iOS จากแต่เดิมที่มีการให้เงินตอบแทนแก่ผู้แจ้งบั๊กหรือช่องโหว่ในบริการผ่านเว็บไซต์อยู่ก่อนแล้ว มูลค่าของรางวัลตอบแทนนั้นมีตั้งแต่ 100 ดอลลาร์ ถึง 20,000 ดอลลาร์ต่อรายการ โดย 4 ปีที่ผ่านมามีการแจกรางวัลให้แก่ผู้แจ้งบั๊กในบริการต่างๆ รวมกันแล้วมากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้ Google ได้ขยายขอบเขตการมอบรางวัลสำหรับการแจ้งบั๊กให้ครอบคลุมถึงแอพต่างๆ ด้วย แต่จำกัดเฉพาะบั๊กในแอพที่ Google พัฒนาขึ้นเองเท่านั้น โดยสังเกตชื่อของผู้พัฒนาแอพที่ปรากฏใน Google Play หรือ App Store ที่ระบุเป็น “Google Inc.” เท่านั้น ซึ่งแปลว่างานนี้ไม่นับรวมแอพของบริษัทที่ถูก Google ซื้อมาอีกต่อหนึ่ง (เช่น Nest) รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ของโครงการ VRP สามารถดูได้ที่นี่ นอกจากนี้ Google ยังได้ทดลองโครงการใหม่อีกหนึ่งอย่างควบคู่กับ VRP [...]

สรุปความจาก งานเสวนา NBTC Public Forum 1/2558 หัวข้อ “ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” ในส่วนของการวิจารณ์ร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3) วิทยากรคนที่สามคือ อ.วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะทำงานติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) อภิปรายในหัวข้อ “อนาคตของการจัดสรรและใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ กับบทบาทหน้าที่ของ กสทช. ที่จะปรับเปลี่ยนไป” การอภิปรายของ อ.วรพจน์ เน้นไปที่ร่าง พ.ร.บ.กสทช.ฉบับใหม่ เจาะเป็นรายมาตรา สรุปประเด็นได้ดังนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ ดึงอำนาจการจัดสรรคลื่นความถี่จากองค์กรอิสระ (กสทช.) กลับไปยังหน่วยงานของรัฐ (คณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติ) ผ่านกลไกอย่างการทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ที่ต้องให้คณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติอนุมัติ, ปรับอำนาจหน้าที่บางอย่างของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร/กำกับดูแลความถี่ในกฎหมายฉบับใหม่ คณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาติ มีประธานกรรมการของ TOT/CAT เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง นั่นแปลว่า TOT/CAT อาจมีอิทธิพลต่อการกำหนดแผนบริหารคลื่นความถี่แห่งชาติของ กสทช.? ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ เปลี่ยนจากการประมูลคลื่นความถี่ เป็นการ [...]

สรุปความจาก งานเสวนา NBTC Public Forum 1/2558 หัวข้อ “ทรัพยากรคลื่นความถี่และทิศทางการสื่อสารภายใต้ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล” ในส่วนของการวิจารณ์ร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัล (ตอนที่ 1, ตอนที่ 2) วิทยากรคนที่สองคือ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) ในสังกัด กทช. แต่ถูกยุบไปตอนเปลี่ยนเป็น กสทช. (ประวัติการทำงาน) ดร.สุพจน์ (คนขวาสุดในภาพ) ภาพจากเว็บไซต์ กสทช. ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ เดิมที กองทุน กสทช. เกิดจากแนวคิดเรื่อง USO (universal service obligation) หรือการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นแนวคิดระดับสากลของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม แต่ภายหลังพอเป็นยุค กสทช. ก็ขยายขอบเขตของกองทุนมาเป็นเรื่องการวิจัย การพัฒนา การเข้าถึงสื่อด้วย พอมาถึงยุคของกองทุนพัฒนาดิจิทัลตามร่างกฎหมายฉบับล่าสุด ภารกิจของกองทุนขยายเพิ่มขึ้นอีกมาก สามารถให้กู้เงินเอกชนได้ด้วย อุดหนุนหน่วยงานของรัฐได้ด้วย เรียกว่าแทบไม่มีขอบเขตก็ว่าได้ ข้อสังเกตคือ เราจะมองกองทุนใหม่เป็นการแบ่งเค้กให้ใครหรือเปล่า เพราะวัตถุประสงค์ของกองทุนกำหนดให้เงินสนับสนุนภาคเอกชนได้ ถ้าเป็นแบบนั้น [...]

ปีที่แล้ว HTC ออกมาประกาศว่า HTC One M7/M8 จะได้อัพเกรดเป็น Android 5.0 Lollipop ภายใน 90 วันหลังกูเกิลเปิดซอร์สโค้ด ซึ่งกำหนด 90 วันของ HTC ครบกำหนดในวันนี้ (1 ก.พ.) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ HTC ทำได้คืออัพเกรด HTC One M7/M8 ได้เพียงบางรุ่นย่อย เช่น รุ่น Developer Edition, Google Play Edition, Unlocked ทำให้ล่าสุดบริษัทต้องออกมาขอโทษลูกค้า HTC One รุ่นที่ผูกกับเครือข่ายว่าไม่สามารถทำได้ตามสัญญา HTC อธิบายเหตุผลว่าเกิดจาก Android 5.0 มีบั๊กค่อนข้างมาก ซึ่งกูเกิลเองก็เจอปัญหานี้ ทำให้ HTC ต้องรอการแก้บั๊กจากกูเกิลก่อน กระบวนการทดสอบรอมกับเครือข่ายจึงล่าช้าไปอีกพอสมควร แต่บริษัทก็ระบุว่าจะเร่งงานต่อไปเพื่อให้อัพเดตเสร็จโดยเร็ว ที่มา – HTC HTC, [...]

Project Tango โครงการสร้างแท็บเล็ตที่สามารถถ่ายภาพเป็นระบบ 3 มิติ รับรู้ระยะความลึกของสถานที่และสร้างแผนที่เสมือนแบบ 3 มิติได้ เป็นผลงานการพัฒนาโดย Google ATAP ซึ่งเป็นทีมสร้างโครงการใหม่ทีมหนึ่งของ Google ตอนนี้ Project Tango ถูกยกระดับพ้นจากความดูแลของ Google ATAP และกลายเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของ Google อย่างเต็มตัว โดยทั่วไปแล้ว Google ATAP จะรับหน้าที่คิดค้นและพัฒนาโครงการใหม่ โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละโครงการ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวจะมีการพิจารณาความสำเร็จของโครงการเหล่านั้นและตัดสินว่าจะผลักดันงานชิ้นนั้นต่อไปเป็นหน่วยงานใหม่ของ Google และยกให้ทีมอื่นรับช่วงต่อไปดูแลหรือจะพับโครงการนั้นไปเสีย ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานของ Google ATAP ได้หันไปริเริ่มโครงการใหม่ต่อไป สำหรับกรณีของ Project Tango นี้ก็ถือว่าสอบผ่านแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนว่าใครจะรับช่วงดูแลงานนี้ต่อไปเพื่อให้ Google สามารถทำสินค้าออกวางขายจริงได้ทันภายในปีนี้ตามที่ Google เคยประกาศไว้ในงาน I/O 2014 ที่มา – The Verge Project Tango, Google ATAP, Google

โลกรู้ดีว่าเจ้าพ่ออิเล็กทรอนิกส์แดนกิมจิ “ซัมซุง (Samsung) กำลังจะเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ตัวถัดไปอย่าง “Galaxy S6” ปรากฏว่าข่าวลือล่าสุดฟันธงว่า S6 จะมีกำหนดการโชว์ตัวเดือนมีนาคมนี้ ท่ามกลางดีไซน์ที่ผอมสูงกว่าเดิม แต่อาจปรับใหม่ให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ความจุในโทรศัพท์ได้อย่างที่เคย

Facebook Awards 2015 เปิดให้ส่งผลงานแล้ว

Facebook Awards (หรือชื่อเดิม Facebook Studio Awards) เป็นกิจกรรมมอบรางวัลให้ผลงานที่สร้างสรรค์ใน Facebook โดยปีนี้มีความพิเศษคือผลงานจาก Instagram สามารถเข้าร่วมได้ด้วย ผลงานที่จะได้รับรางวัล นอกจากจะเป็นที่นิยมในผู้ใช้ ก็ต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจเช่นกัน สำหรับแบรนด์หรือเอเจนซีที่ส่งงานเข้าประกวด จะมีโอกาสได้รับการยอมรับในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานด้านการตลาดที่ดีบน Facebook และ Instagram Facebook จะเปิดรับการเสนอผลงานจนถึงวันที่ 1 เมษายน และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในช่วงฤดูร้อน รายละเอียดอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมได้จากที่มา ที่มา – อีเมลประชาสัมพันธ์, Facebook Awards Facebook

FCC ของสหรัฐอเมริกา (หน่วยงานที่ทำงานคล้ายกับกสทช. ของบ้านเรา) ออกมาประกาศนิยามใหม่ของอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โดยกำหนดความเร็วขั้นต่ำของการดาวน์โหลด/อัพโหลดใหม่เป็น 25/3 Mbps จากนิยามเดิมที่กำหนดไว้ 4/1 Mbps มาเนิ่นนาน โดยการเปลี่ยนแปลงนิยามในครั้งนี้ทำให้จำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าจากเดิม โดยในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีครัวเรือนจำนวน 6.3% ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วมากกว่า 4/1 Mbps และอีก 13.1% ที่ไม่สามารถเข้าถึงบรอดแบนด์ความเร็วดาวน์โหลด 25 Mbps ได้ (รวมเป็น 19.4%) Tom Wheeler ตัวแทนจาก FCC บอกว่าในเมื่อ 80% ของสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึง 25/3 ได้ นั่นถือเป็นมาตรฐาน เรายังมีปัญหากับอีก 20% ที่ทำไม่ได้ และเราต้องรับผิดชอบกับ 20% นั้น ในที่ประชุมนั้นมีทั้งข้อเสนอที่ให้คงนิยามเดิมไว้ โดยให้เหตุผลว่าแม้รายงานจะอ้างถึงโทรทัศน์แบบ 4K ที่ต้องการความเร็ว 25 Mbps แต่โทรทัศน์ 4K เป็นของใหม่มากและยังไม่อยู่ในความคาดหวังที่จะมีใช้กันเป็นวงกว้างในปีที่กำลังมาถึงนี้ นอกจากนั้นยังมีการเสนอความเร็วอื่นๆ รวมไปถึงข้อเสนอที่จะกำหนดความเร็วขั้นต่ำเป็น 100 Mbps [...]

 Page 1 of 421  1  2  3  4  5 » ...  Last »