ชานนท์มองว่า 3 ปีเป็นตัวเลขที่เหมาะสมในการพา OPPO ขึ้นเป็นผู้นำในตลาดไฮเอนด์ ทั้งนี้เชื่อว่าอยู่ที่สินค้าและการนำเสนอซึ่งหากทำได้จะสามารถแก้ไขจุดอ่อนของกลยุทธ์เดิมOPPO เรื่องการไม่มีสินค้าไฮเอนชานนท์มองว่า oppo ในอนาคตจะออกสินค้าh

Source:  www.manager.co.th

Filed under: IT Internal News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!