Huawei เปิดตัวชิปโมเด็ม 5G ในชื่อ TIANGANG โดยระบุว่าจะทำให้สถานีฐานใช้พลังงานน้อยลง 21%,ขนาดเล็กลง 50%, น้ำหนักเบาขึ้น 23% และใช้เวลาติดตั้งเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับสถานีฐานแบบ 4G

แม้ขนาดเล็กลง แต่ชิป TIANGANG มีพลังประมวลผลสูงกว่ารุ่นก่อนหน้า 2.5 เท่าตัว รองรับช่องสัญญาณ 64 ช่อง และแถบคลื่นความถี่ถึง 200MHz

Huawei ยืนยันว่าลูกค้ายังให้ความเชื่อมั่น และระบุว่าสถานีฐาน 5G ติดตั้งไปแล้วถึง 25,000 สถานี จาก 30 สัญญา

ที่มา : CGTN, Reuters, ภาพจาก Huawei

No Description

Topics: 

Source:  www.blognone.com

Tagged with:

Filed under: IT News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!