Camera: เผยโฉมกล้องใหม่จาก Panasonic นามว่า GF5

Panasonic GF5 กล้อง Mirrorless รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ปรากฏภาพหลุดออกมา ซึ่งเผยโฉมแบบชัดเจนไม่ต้องเดา โดยคาดหมายกันว่าน่าจะมาแทนที่กล้องรุ่นเก่าอย่าง Panasonic GF3 ใครเป็นแฟนตระกูล M4/3 คงอยากรู้ว่าเจ๋งแค่ไหน

Source: www.techxcite.com

Tagged with:

Filed under: Tech News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!