เข้าหน้าฝนแบบนี้ ตามตลาดก็มักจะเห็นผักผลไม้ประจำฤดูถูกนำออกมาวางขาย ที่เห็นชัดๆ ก็คงจะเป็น “หน่อไม้” ที่จะเห็นกันได้เฉพาะหน้าฝนแบบนี้ และนอกจากวางขายกันตามตลาดแล้ว ตามร้านขายข้าวแกงก็ยังนำเอาหน่อไม้มาดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆ อย่างหลากหลาย

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Food

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!