ในอดีตกุ้ยหลินได้รับการยกย่องให้เป็นดัง “ซื่อไหว้เถ้าหยวน” หรือ “สวรรค์บนพื้นพิภพ”เพราะเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำอันงดงาม มีแม่น้ำหลี(หลีเจียง)ที่ใสแจ๋วราวกระจกเป็นเส้นเลือดหลัก

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Travel

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!