ร้าน “สเต็กสื่อสาร” แห่งนี้ เปิดขายอยู่ในพื้นที่ของกรมการทหารสื่อสาร บนถนนทหาร มีเมนูขึ้นชื่อคือสเต็กต่างๆ ที่มีเกือบ 10 ชนิด ซึ่งก็เป็นสเต็กสูตรเฉพาะที่ทางร้านดัดแปลงขึ้นมาเอง

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Food

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!