โนเกีย เชื่อบริการธุรกิจสุขภาพดิจิตอล จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายหันมาลงทุนระบบคลาวด์มากยิ่งขึ้น หลังจากนำเสนอโซลูชันเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ในปีที่ผ่านมาและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ระบุถึงเวลาที่โอเปอเรเตอร์ควรลงทุนบริการคลาวด์เพื่อรับ IoT

Source:  www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: IT Internal News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!