หลังจากการที่แกร็บเข้าซื้อกิจการของอูเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ถูกจับตามองว่า แกร็บ คือ บริการเรียกรถที่ผูกขาดตลาดเพียงรายเดียวหรือไม่ ทั้งค่าบริการก็เห็นได้ชัดว่าแพงขึ้น เพราะไม่ได้เกิดการแข่งขันเหมือนแต่ก่อน กระแสข่าวที

Source:  www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: IT Internal News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!