เอไอเอส สานต่อโครงการพัฒนาบุคลากรท่ามกลางกระแสดิจิทัล ผ่าน เอไอเอส อะคาเดมี ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ ปรับแนวคิด มีการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่การใช้งานจริง พร้อมยกระดับสู่สากลนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บร

Source:  www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: IT Telecom

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!