บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ Gamers Love Dad ปี 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ทำให้พ่อ” ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกมออนไลน์ได้ทำสิ่งดีๆตามพระราชปณิธาน

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Game Online

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!