แม้จะตั้งความหวังว่าต้องการกู้วิกฤติในตลาดสมาร์ทโฟน แต่แบล็กเบอรี่ (BlackBerry) กลับดำดิ่งจนถึงจุดที่เกือบเรียกว่าต่ำที่สุด โดยสำนักวิจัยการ์ทเนอร์ (Gartner) ประกาศแล้วว่าส่วนแบ่งตลาดของ BlackBerry คือ 0.0% โดยยอดขายที่ทำได้ในไตรมาส 4 ปีที่แล้วนั้นไม่เพียงพอที่จะคิดเป็นตัวเลขที่ดีไข่แตกได้

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: IT Foreign News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!