“ภูลมโล” จากอดีตพื้นที่สีแดงเมื่อกาลเวลาผันผ่าน ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็น “หุบเขาสีชมพู”อันงดงามตระการตา ในฐานะแหล่งปลูกนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Travel

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!