สายการบินแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินใหม่ “กรุงเทพฯ-ตรัง” พร้อมเปิดสำรองที่นั่งตั้งแต่ 1 ธ.ค.นี้ ในราคาเริ่มต้น 690 บาทต่อเที่ยว โดยมีจำนวนจำกัด

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Travel

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!