การท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต หรือการท่องเที่ยวแบบ “โฮมสเตย์” เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ทั้งเรื่องวิถีการอยู่อาศัย การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ฯลฯ ซึ่

Source: www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: Travel

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!