กลุ่มทรู มีการองค์กรอีกครั้ง เมื่อคณะกรรมการ (บอร์ด) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง กิตติณัฐ ทีคะวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) รับผิดชอบงานด้านการพาณิชย์ พร้อมปรับให้ วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

Source:  www.manager.co.th

Tagged with:

Filed under: IT Internal News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!