ครม.เห็นชอบให้ ทีโอที ควบรวม กสท โทรคมนาคม เป็น”บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ” ภายในเวลา 6 เดือนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษ

Source:  www.manager.co.th

Filed under: IT Internal News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!