นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่าทาง กสทช. เตรียมกำหนดวันยุติการให้บริการเครือข่าย 2G ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และระบุให้ที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. รับทราบ โดยก่อนหน้านี้มีการหารือกับ AIS, dtac และ True อย่างไม่เป็นทางการไปแล้ว

เลขาธิการ กสทช. ให้เหตุผลว่าที่ต้องยกเลิกอย่างเป็นทางการ เพราะผู้ให้บริการ 2G ลดลงอย่างมาก ตอนนี้อยู่ที่ราว 5.2 ล้านเลขหมาย จากจำนวนทั้งหมด 126 ล้านเลขหมาย (รวม 3G/4G) ประกอบกับที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดวันที่ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคยังเลือกใช้ 2G ต่อแม้จะรับมือถือ 3G มาจากค่ายมือถือฟรีก็ตาม เพราะมองว่า 2G ราคาถูกกว่า ซึ่งไม่จริง

กสทช. ชี้แจงว่าค่าบริการค่าโทร 2G เฉลี่ยอยู่ที่ 97 สตางค์ซึ่งสูงกว่าบน 3G ที่เฉลี่ย 60 สตางค์ ขณะที่การโทรผ่านดาต้าบน 3G/4G ก็ถูกกว่าที่เฉลี่ย 14 สตางค์ต่อ 1MB ไม่รวมต้นทุนของผู้ให้บริการที่มากขึ้นจากค่าบำรุงรรักษาอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 2G เพราะเริ่มมีการผลิตออกมาน้อยลง สุดท้ายคือคลื่นที่แต่ละค่ายประมูลไปและแบ่งแบนด์วิธไปให้บริการ 2G นั้น ปรากฎว่ามีการใช้งานแบนด์วิธจริงไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ

No Description

ช่วงเวลาต่อจากนี้คือจะให้ผู้ให้บริการทั้ง 3 ค่ายทำแผนยุติการให้บริการ ทั้งการโอนย้ายผู้ใช้ไปจนถึงแผนการรับรองหากผู้ใช้ย้ายออกไม่ครบ ขณะที่อุปกรณ์ 2G ก็จะชะลอการนำเข้าลงด้วย โดยข้อสรุปทั้งหมดคาดว่าจะได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้า และจะเสนอให้คณะกรรมการ กสทช. ต่อไป

ทั้งนี้นายฐากรพูดถึงแผนการให้บริการ 5G ด้วยว่าจะต้องเริ่มให้บริการได้ไม่เกินเดือนตุลาคม 2563

ที่มา – Techsauce

Topics: 

Source:  www.blognone.com

Tagged with:

Filed under: IT News

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!